Litera Individual Freya Madera Blanco

Litera Individual Freya Madera Blanco

Estructura de madera sólida de caucho, MDF, chapa de madera